Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Other publications

 

Design och innovation: Ett möte med många möjligheter
Jahnke, M., & Johansson, U. (2012)
Management of Innovation and Technology, 1, 5-6

--------------------------------------------------------------------------------

Från fråga till färdig produkt
Jahnke, M., Loft, M. (eds.) (2011)
Göteborg, Business & Design Lab

 

Vad händer när tre designers möter tre företag för att dela med sig av sitt yrkeskunnande? Förhoppningarna är att mötet med design ska leda till en stärkt innovationsförmåga i företagen – något som tidigare forskningserfarenheter pekat på. Business & Design Lab släpper en katalog som beskriver erfarenheterna från det experimentella forskningsprojektet ”Design som multidisciplinär innovationsprocess”.

Klicka här för att läsa Katalogen.

--------------------------------------------------------------------------------

Tänk nytt, tänk lönsamt. Genus och etnicitet i marknadsföring, design och kommunikation
Alves, M., Helén, E., Jahnke, M., Haglund, L. & Trollvik, M. (2007)
Broschyr. Projektet Genus och design/CFK vid GU & nätverket A New Leadership.

--------------------------------------------------------------------------------

The O2 Nordic Guide to Saving The Planet
Jahnke, M., & Wedin, M. (2006)
Broschyr. Göteborg, O2nordic.

--------------------------------------------------------------------------------

Post-script to Fashion-able, or a methodological appendix to activist design research.

Otto von busch

A methodological journey examining a series of activist approaches to design research. The book is a methodological appendix for design research, discussing a number of intersecting and overlapping lines of artistic and academic research practices. Taking a hacktivist perspective, the methodology explores how action and participatory forms of research, interventions, interrogative practice and small change intensifications can shape new research agendas and applications. By using a "nomadic" practice and "diffractive" thinking the methods aim to create new possibilities and open wider action spaces for grounded design research with "rhizomatic" validity, all in an effort to redesign design.

------------------------------------------------------------------------------- 

FormgivningNormgivning

Marcus Jahnke

Katalogen FormgivningNormgivning (ISBN: 91-974642-4-4) var ett resultat av Genus och designprojektet. Den fungerade både som utställningskatalog, med beskrivningar av de av magisterstudenterna designade objekten, samt som en introduktion till relationen mellan genus och design, både genom teori och konkreta exempel. Den grafiska designen gjordes av magisterstudenterna Karolina Larsson och Sigrid Strömgren. Texten skrevs av Marcus Jahnke, magisterstudent Mariana Alves och forskarna Magnus Mörck och Magdalena Petersson. Jag var också redaktör för katalogen som till dags dato har tryckts i två upplagor om vardera 400 (80 exemplar).

 

Page Manager: Carina Krantz|Last update: 9/10/2015
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?