Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Books

 

Embodying Openness. A pragmatist Exploration into the Aesthetic Experience of Design Form-Giving.
Ariana Amacker

Göteborg: ArtMonitor, Doctoral dissertation (2017)
Series: ArtMonitor Doctoral Dissertations

Read more (full-text thesis)

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

Design for Service. A framework for articulating designers' contribution as interpreter of users' experience
Katarina Wetter Edman
Göteborg: ArtMonitor, Doctoral dissertation (2014)
Series: ArtMonitor Doctoral Dissertations and Licentiate thesis no 45

Read more>>

 

 -------------------------------------------------------------------------------

Meaning in the Making: Introducing a hermeneutic perspective on the contribution of design practice to innovation
Marcus Jahnke
Göteborg: ArtMonitor (Dissertation), Gothenburg University (2013)

Read more>>

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

Service Design: a conceptualization of an emerging practice.
Katarina Wetter Edman
Göteborg: ArtMonitor, Licentiate thesis (2011)
Serie: ArtMonitor avhandling 28

 

Service design is an emerging design practice with an interdisciplinary heritage. Most previous research has been based on what service designers do, with little connection to more established service marketing/management research. The main purpose of this thesis is to contribute knowledge to the emerging service design discourse through conceptual comparisons of key concepts in the design and service management literatures, including user involvement and co-creation.

The conceptual landscape developed in the thesis encompasses areas of design research, including design thinking, service design and design management. These areas are related to service management research, with a specific focus on Service-Dominant logic and service innovation. Wetter Edman proposes a framework presenting service design through five characteristics: as 1) an interdisciplinary practice, using 2) visualization & prototyping, and 3) participation as means for developing the design object, seen as 4) transformation, and 5) value creation. This framework leads to an understanding of service design practice as a continuously repositioning activity.

Further, Wetter Edman argues that the relation between service marketing/management and service design is complementary and mutually productive, particularly in tools and methods for user involvement and co-creation. Design practice can help realize Service Dominant logic, and a service perspective can help open up new positions for design practice. 


--------------------------------------------------------------------------------
New perspectives in Design Management: Selected Writings from Business & Design Lab 2007-2010.
Woodilla, J. & Johansson, U. (eds.) (2010)
Göteborg: Business & Design Lab Publications.

 

 

 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------

Becoming fashion-able : hacktivism and engaged fashion design
von Busch, Otto
Camino förlag (2009)
 

Taking a hacktivist stance, fashion designers can engage participants to reform fashion from a phenomenon of dictatorshiip and anxiety to a collective experience of empowernment. In such settings, a fashionista is not only someone who loves fashion but one who becomes fashion-able. 


--------------------------------------------------------------------------------

Möten kring design. Om relationerna mellan designer, tekniker och ekonomer i fem svenska företag.
Johansson, U. & Svengren, L.
Lund: Studentlitteratur. (2008)


I Möten kring design redovisas fem fallstudier från framgångsrika svenska företag (Pergo, SKF, Swepac, Berifors/Stoneridge och BabyBjörn). Boken visar tydligt hur svårt det är att få till stånd ett utvecklande och bra samarbete mellan designer, tekniker och marknadsförare. Inte ens när ledningen deklarerat att design är strategiskt viktigt är det självklart att designen får en framträdande roll. Boken visar också fall när företagsledningen är övertygad om designens roll och mötet mellan design, marknadsföring och teknik integreras så att dessa möten bidrar till företagets framgång.
Det finns många olika erfarenheter att hämta från de studier som boken bygger på. 


--------------------------------------------------------------------------------

Abstract Hacktivism The Making of a Hacker Culture
von Busch,O., Palmås, K.
Mute Publishing Ltd (2006)
 

In recent years, designers, activists and businesspeople have started to navigate their social worlds on the basis of concepts derived from the world of computers and new media technologies. According to Otto von Busch and Karl Palmas, this represents a fundamental cultural shift. The conceptual models of modern social thought, as well as the ones emanating from the 1968 revolts, are being usurped by a new worldview. Using thinkers such as Michel Serres, Gilles Deleuze and Manuel DeLanda as a point of departure, the authors expand upon the idea that everyday technologies are profoundly interconnected with dominant modes of thought. In the nineteenth century, the motor replaced the clockwork as the universal model of knowledge. In a similar vein, new media technologies are currently replacing the motor as the dominant 'conceptual technology' of contemporary social thought. This development, von Busch and Palmas argue, has yielded new ways of construing politics, activism and innovation. The authors embark on different routes to explore this shift. Otto von Busch relates the practice of hacking to phenomena such as shopdropping, craftivism, fan fiction, liberation theology, and Spanish social movement YOMANGO. Karl Palmas examines how publications like Adbusters Magazine, as well as business theorists, have adopted a computer-inspired worldview, linking this development to the dot.com boom of the late 1990s. Hence, the text is written for designers and activists, as well as for the general reader interested in cultural studies 


--------------------------------------------------------------------------------

Design som utvecklingskraft. En utvärdering av regeringens designsatsning 2003-2005.
Johansson, Ulla
Växjö: Växjö University Press. (2006)

Regeringen satsade 2003-2005 60 miljoner kronor på design som utvecklingskraft för näringslivet. Men trots att de flesta svenskar hört talas om designåret så var det bara 9 av dessa 60 miljoner som gick till designåret. Den här boken handlar om vad som hände med de återstående 51 miljonerna.
Boken tar upp sambandet mellan design och konkurrenskraft och placerar in regeringens satsning i en vidare teoretisk referensram. Den beskriver också karaktären på de olika projekten: ”Design för tjänster” – vad innebär det? Hur kan de anställda öka företagens konkurrenskraft och må bättre genom att arbeta med designer?
Spektret av projekt är stort och författaren försöker bena upp och förklara karaktären och vitsen med de olika projekten.


--------------------------------------------------------------------------------

Design som utvecklingskraft II. Utvalda uppsatser om regeringens designsatsning 2003-2005.
Johansson, U. (red).
Växjö: Växjö University Press. (2006)


Regeringen gav 2003-2005 sammanlagt 60 miljoner kronor till Svensk Form och SVID för designprojekten ”Design som utvecklingskraft”. De flesta svenskar har nog hört talas om designåret. Men det var bara 9 av de 60 miljonerna som gick till designåret. De återstående 51 miljonerna gick till flera hundra olika projekt i mindre och medelstora företag och organisationer spridda över hela landet och olika branscher.
Den här boken är en fristående del av utvärderingen. Här har vi gjort olika nedslag för att berätta lite mer ingående om några utvalda projekt. Projekten har valts ut av studenter vid Växjö universitet och Stockholms universitet – och större delen av boken består av starkt förkortade och redigerade studentuppsatser.
 

Page Manager: Carina Krantz|Last update: 9/25/2017
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?